Palvelut

 

Palveluasuminen

 

Ehtookodon kotihoito tarjoaa hoitoa ja hoivaa sekä palveluohjausta ja tukipalveluja rivitaloissa asuville palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille.
Lue lisää.

 

Muistityön yksikkö

 

Ehtookodon päärakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevassa muistityön yksikössä on 11 tehostetun palveluasumisen ryhmäkotiasuntoa keskivaikeasti/vaikeasti muistisairaille henkilöille.
Lue lisää.


Mielenterveyspalvelut


Kunnari tarjoaa sosiaalipsykiatrista päivätoimintaa ja asumispalveluja lempääläisille ja lähikuntien työikäisille mielenterveyskuntoutujille.
Lue lisää.


Kuntopalvelut

 

Ehtookodon kuntopalvelu tarjoaa monipuolista kuntoutusta sekä Ehtookodon asukkaille että alueen ulkopuolella asuville eläkeläisille.
Lue lisää.

 

Ryhmä- ja viriketoiminta

 

Ryhmä- ja viriketoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä asukkaiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea asukkaiden sosiaalista hyvinvointia.
Lue lisää.

 

Vapaaehtoistyö

 

Vapaaehtoistyössä pärjää tavallisen ihmisen taidoilla ja maalaisjärjellä henkilö, jolla on aikaa ja halua tehdä vapaaehtoistyötä. Tärkeintä on, että kunnioitat ja arvostat ikääntyneitä ihmisiä ja olet valmis sitoutumaan asioihin ja tehtäviin, joihin lupaudut.
Lue lisää.