Mielenterveyspalvelut

 

Kunnari tarjoaa sosiaalipsykiatrista päivätoimintaa ja asumispalveluja lempääläisille ja lähikuntien työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Ehtookodon alueella on 15 asuntoa, joissa asukkaat voivat tuetusti elää omannäköistään arkea sekä harjoitella itsenäistymistä ja elämänhallintaa. Päivätoiminnan viihtyisissä tiloissa pidetään erilaisia ryhmiä, valmistetaan yhdessä ruokaa sekä jaetaan elämän tärkeitä hetkiä.

Toiminta Kunnarissa on vahvasti kuntoutuksellista. Asiakkaille on tarjolla monipuolisesti niin toiminnallisia- kuin keskusteluryhmiäkin, joita toteutetaan erilaisin luovin menetelmin. Vertaistuki on olennainen osa kuntoutumista.  Asiakkaiden kanssa järjestetään vuosittain myös myyjäisiä ja pidetään kesäkahvilaa, joiden tuotot menevät kuntoutujien hyväksi. Yhteiseen hauskanpitoon panostetaan tekemällä vuosittain retkiä, joita suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

Asiakkaan oman kuntoutuspolun ja toimintakyvyn löytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan omaa tahtoa kunnioittaen ja kuntoutumisen etenemistä seurataan säännöllisesti yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa. Asukkailla on nimetyt omaohjaajat, jotka huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Kunnarin asiakkaiden kuntoutuksesta vastaavat ammattitaitoiset mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajat sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Asiakkaiden hoidosta vastaavien lääkäreiden sekä hoitajien kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä asiakkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi.