Palveluasuminen

 

Ehtookodon alueen yhdeksässä rivitalossa on 51 asiakaspaikkaa palveluasumisen asiakkaille. Palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat apua, ohjausta ja kuntoutusta vaihtelevia määriä kunkin asukkaan yksilöllisen tarpeen ja tilanteen sekä omaisten antaman avun mukaan. Palveluasumisen asiakkailla on mahdollisuus tarvittaessa saada hoitohenkilökunnan apua kaikkina vuorokauden aikoina turvapuhelimella tai omalla puhelimellaan hälyttämällä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat runsaasti apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toimissaan ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on suunnattu asukkaille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää ilman ympärivuorokautista hoivaa. Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta ja luodaan turvallinen asumisympäristö. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Rivitaloalueella tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkoja on kuusi.

Palveluasumisessa asukkaiden hoidosta ja palveluista vastaa Ehtookodon Kotihoito.